انتخاب رنگ برای لیبل

رنگ های به کار رفته در طراحی لیبل محصول شما بسیار مهم هستند زیرا می توانند به طور مستقیم روی تصمیمات خریدار تأثیر بگذارند. مطالعات نشان می دهد: بیش از 80درصد مصرف کنندگان هنگام انتخاب محصول، رنگ لیبل را به عنوان اصلی ترین عامل تشخیص می دهند. بالغ بر 60درصد از خریداران تاثیر اولیه در انتخاب محصول را رنگ لیبل می دانند. 90 ثانیه میانگین زمان لازم برای تصمیم گیری مشتری در مورد خرید کالا می باشد. هنگام انتخاب رنگ آمیزی برای لیبل های محصول باید چندین فاکتور در نظر گرفته شود.

Read more

Call Now Buttonمشاوره و فروش