استاندارد ها و سیستمهای تولید بارکد

درحالی‌که پیش از این قواعد رمزگذاری بارکدها فقط اجازه نمایش اعداد را می‌داد به کمک نشانه‌گذاری‌های جدید می‌توان از مجموعه حروف بزرگ الفبای انگلیسی تا مجموعه کامل نویسه‌های ASCII و حتی بیشتر از آن را در یک‌بارکد گنجاند. نیاز به گنجاندن داده‌های بیشتر با توجه به محدودیت اندازه بارکدهای اولیه به ظهور رمزهای ماتریسی (نوعی بارکد دوبعدی) انجامید که برخلاف بارکدهای اولیه به‌جای آن‌که از دسته‌ای از میله‌های متساوی تشکیل‌شده باشد جدولی متشکل از سلول‌های مربع شکل است. بارکد پشته‌ای، سازشی بین بارکد دوبعدی و بارکد میله‌ای است که نشانه‌گذاری‌های قدیم بارکدهای میله‌ای را گرفته و در قالبی که اجازه وجود چند ردیف از بارکدهای میله‌ای را می‌دهد می‌گنجاند.

با توجه به کاربردهای متفاوت، سیستم‌های تولید بارکد بسیاری وجود دارند که بر اساس الگوهای متفاوت، روش رمزنگاری و تولید کد در آن‌ها باهم تفاوت دارد. به‌عنوان‌مثال در سیستم خرده‌فروشی اروپایی از استاندارهای EAN استفاده می‌شود. از معروف‌ترین استانداردهای بارکد می‌توان از: EAN13 -EAN 8 – ۲ OF 5 Chkd Mode – Coda Bar – Code 128 – code 39 – UPC  و Interleaved 2 of 5 نام برد.

استاندارد ۳۹:
این استاندارد، استانداردی صنعتی می‌باشد که در خط تولید و جهت سیستم‌های اطلاعاتی داخلی یک شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاراکترهای قابل‌استفاده در این استاندارد عبارت‌اند از:

۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

A B C D E F G H I G K L M N O P Q R S T U V W Y Z

+ – / $ %. *

خط فاصله یا Space

در ابتدا و انتهای بارکد علامت ستاره درج می‌گردد و ممکن است در بعضی از بارکدخوانها به‌عنوان یک کاراکتر مستقل قابل‌خواندن نباشد. این استاندارد محدودیتی ازنظر طول ندارد و می‌توانید هر کدی با هر رقم داشته باشید. ازنظر فنی، دارای دانسیته (حجم ذخیره‌سازی اطلاعات به پهنای بارکد) پائین است اما به‌خوبی خوانده می‌شود. جهت جلوگیری از بروز خطا در زمان خواندن اطلاعات توسط بارکد خوان، در زمان نوشتن و خواندن اطلاعات از رقم کنترلی استفاده می‌گردد. این رقم کنترلی، آخرین رقم در یک کد است که به‌صورت رقم اضافی نوشته می‌شود.

استاندارد EAN13
استانداردی است که توسط موسسه EAN (European Article Numbering) تدوین گردیده است. این استاندارد برای کد ملی و اقلام صادراتی استفاده می‌شود و در آن فقط می‌توان از اعداد استفاده نمود. تعداد ارقام ارائه شده به این استاندارد باید ۱۲ رقم باشد که یک رقم کنترلی به آن اضافه می‌گردد. ارقام تشکیل‌دهنده بارکد در این استاندارد دارای معنای زیر می‌باشند: یک تا سه رقم اول نشان‌دهنده کد کشور (‌ به‌عنوان‌مثال ۰ برای آمریکا و ۶۲۶ برای ایران)، پنج رقم بعدی کد سازنده کالا و چهار رقم نهایی برای کد تولید یا کد سریال تولید است. ازنظر دانسیته این استاندارد بسیار خوب است.

استاندارد ۲of5
این استاندارد نیز صنعتی است و ازنظر دامنه اطلاعات قابل کد کردن از استاندارد ۳۹ ضعیف‌تر است زیرا فقط اعداد را می‌پذیرد. ازنقطه‌نظر فنی دارای دانسیته فشرده‌تر از استاندارد ۳۹ است و می‌توان اطلاعات طویل را با این استاندارد کد کرد.

استاندارد ۱۲۸
استاندارد کنونی ازجمله پیشرفته‌ترین استانداردهای صنعتی بارکد در دنیا می‌باشد. قابلیت کد کردن تمامی حروف و اعداد را دارد و مانند استانداردهای ۳۹ و ۲ of 5 می‌تواند طول نامحدود داشته باشد. به‌طور پیش‌فرض یک کاراکتر کنترلی اختصاص می‌دهد، ازاین‌رو می‌توان در مورد صحت اطلاعات خوانده‌شده اطمینان داشت.

استاندارد UPC

استاندارد UPC روش‌های مختلف شماره و بارکد بسته‌های متوسط و ظروف حمل‌ونقل و روش دیگری برای برقراری ارتباط است که بارکد شامل تعداد سفارش خرید، تاریخ انقضا و یا اطلاعات دیگر تعریف می‌کند.